BIM-lenker

Oversikt over lenker fra BIM-boka - for videre læring


 

 

Nettskjema

Alle skjema besvares anonymt. De gir nyttige tilbakemeldinger – Når vi får inn tilstrekkelig antall svar, så vil disse publiseres på BIMversity.com

 

Hva er ditt utgangspunkt: 

https://nettskjema.no/a/utgangspunkt

 

Kom med forslag til bruk av BIM i ditt studium eller byggeprosjekt!    

https://nettskjema.no/a/mer-bim

 

Del dine er erfaringer – ris og ros / «Pluss / Delta» kommentarer til denne boken?

https://nettskjema.no/a/bim-boka-pluss-delta   

 

Kom med forslag til studentoppgaver!

https://nettskjema.no/a/bim-studentoppgaver


 

Lenker for videre læring

 

2.1.3 - Side 166 - BIM-kiosker

https://www.statsbygg.no/nytt-fra-statsbygg/nyheter/2015/den-kloke-tegning/

http://www.bygg.no/article/1326096?image=dp-image98525-1326104

 

2.1.4  - Side 168 - Digital byggevarehandel

https://www.bygg.no/article/1401418

 

2.1.5 – Side 169    Bruk av Dynamo i bacheloroppgaver

https://buildingsmart.no/sites/buildingsmart.no/files/2018_oslomet_bachelor_ilgen_nordeidet_torholen_okland_digitalt_fortrinn_effektivisering_av_prosjekteringsoppgaver_innen_vvs.pdf

https://buildingsmart.no/sites/buildingsmart.no/files/2016_hioa_bachelor_algunerhan_engedahl_mitusch_bim-revit_dynamo_reinforcement_drawing_generation.pdf

Vedlegg: Beregningsrapport av betongkonstruksjoner for dekke,
https://buildingsmart.no/sites/buildingsmart.no/files/2016_hioa_bachelor_ algunerhan_engedahl_mitusch_bim-revit_dynamo_xtra.pdf

 

 

2.3.2 – Side 171 - IFC-sertifisert programvare

https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/

 

2.3.3 – Side 172 - Norske programvareutviklere

Byggtjeneste                                                   https://byggtjeneste.no/

Catenda                                                           https://catenda.no/

coBuilder                                                         https://cobuilder.com/nb/

DDS                                                                   https://www.dds.no/

Gemini                                                              https://www.powelconstruction.no/

Holte                                                                 https://holte.no/

Interaxo prosjekt-hotell                               https://www.interaxo.no/

Jotne EPM Technology                                http://www.jotneit.no/

Logiq                                                                https://www.logiq.no/

Norconsult Informasjonssystemer            https://www.nois.no/

dRofus                                                             https://www.drofus.no/no/

Spacermaker                                                  https://spacemaker.ai/

StreamBIM                                                     https://streambim.com/no/

Trimble / Vianova Systems                         https://www.novapoint.com/   

 

2.3.4 – Side 173               - Utenlandske programvareutviklere

Her er et lite utvalg av utenlandske programvareutviklere:

Autodesk                                                         https://www.autodesk.no

Bentley                                                            https://www.bentley.com/en/solutions/industries/buildings-and-facilities

Graphisoft                                                      https://graphisoft.no/

Vector Works                                                https://www.vectorworks.net/en

Solibri                                                               https://www.solibri.com/

Tekla                                                                https://www.tekla.com/

 

4.4 – Side 186 -  IDDS

http://site.cibworld.nl/dl/publications/pub_370.pdf

  

5.2 – Side 190 Statistikk

SSB

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/produktivitsfall-i-bygg-og-anlegg

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom

BNL

https://www.bnl.no/tall-og-fakta/

https://www.bnl.no/siteassets/dokumenter/rapporter/bnls_fremtidsbarometer2019.pdf

  

5.3 – side 192 – Informasjon har verdi

https://hbr.org/1985/07/how-information-gives-you-competitive-advantage

 

5.6 – Side 195 – Byggvareforordningen

https://www.sintefbok.no/book/download/985

 

5.7 – Side 196 – Stegnormen

http://www.bygg21.no/no/resultater/fasenormen-neste-steg/

 

 5.8 – Side 197 – EPD

EPD-Norge: https://www.epd-norge

 

5.9 – Side 198 - Øvinger

Oppgave C) Gå inn på https://buildingsmart.no/utdanning/studentoppgaver  

Oppgave E) BIM og bærekraft https://www.fn.no/Om-FN/FNs-bærekraftsmål  

 

6.3 – Side 203 - Eksempler på BIM-objektbibliotek

http://www.revitcity.com/  

http://bimobject.com/

 

 1. – Side 205 - buildingSMART

buildingSMART og åpenBIM, korte introduksjonsvideo: https://buildingsmart.no/hva-er-apenbim

 

7.1.1 – side 207 - buildingSMART-Data Model standarden (bSDM)

http://buildingsmart.no/hva-er-apenbim/bs-datamodell   

http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview

 

7.1.2 – Side 208 - buildingSMART Dataordbok (bSDD) -

http://buildingsmart.no/hva-er-apenbim/bs-dataordbok  

http://buildingsmart.org/standards/standards-library-tools-services/data-dictionary/

 

7.1.3 – Side 209 –  buildingSMART Prosess/ bSP / IDM

http://buildingsmart.no/bs-guiden/prosessveiledninger   

Mer teknisk info finner du på http://iug.buildingsmart.org/idms  

 

8.4 – Side 218 PPM  / LEAN

https://www.bi.no/forskning/finn-institutt-og-forskningssenter/forskningssentre/senter-for-byggenaringen/lc-no/  

https://www.leanconstruction.org/

 

8.7 – Side 224 – Metrics  Metrics in VDC Projects

http://iglc.net/Papers/Details/1749

 

9.1 – Side 228 – Prosesskart

http://www.buildingsmart.no/standarder/buildingsmart-prosess

 

9.2 – Side 230 - Programvare for å lage prosesskart

https://www.bizagi.com/en/products/bpm-suite/modeler

https://www.lucidchart.com

https://www.bpmnquickguide.com/ 

Your First Business Process using BPMN: https://www.youtube.com/watch?v=GpXYgNVcdMU

Bruk av Bizagi:  http://elearning.bizagi.com/my/intermedia.php?lang=en

 

 

 10.3 – Side 234 BIM-gjennomføringsplan

Statsbygg

Nytt nasjonalmuseum:  https://docplayer.me/43265068-10487-prosjekt-nytt-nasjonalmuseum-bim-gjennomforingsplan.htm  

BIM-manual, for «alle» prosjekter:  https://www.statsbygg.no/files/publikasjoner/manualer/StatsbyggBIM-manual-Ver1-2-1-2013-12-17.pdf  

Penn State University BEP                                        http://bim.psu.edu/  

BIM Sence (nettbasert, velg gratis versjon):        https://www.bimsense.co.uk/  

CPIx BIM Execution Plan                                            http://www.cpic.org.uk/cpix/cpix-bim-execution-plan/  

Scottish Fututres Trust                                              https://vimeo.com/203106184  

https://bimportal.scottishfuturestrust.org.uk/page/what-is-bimntation   

Natspec, Australia                                                       https://bim.natspec.org/documents/natspec-national-bim-guide  

New Zealand BIM Handbook

http://www.mbie.govt.nz/about/whats-happening/news/document-image-library/nz-bim-handbook.pdf  

Singapore BIM Guide Version 2.0

https://www.corenet.gov.sg/general/bim-guides/singapore-bim-guide-version-20.aspx

 

 11.1 – Side 237 buildingSMART

buildingSMART International (bSI):   https://www.buildingsmart.org/

 

buildingSMART Norge (bSN):  http://buildingsmart.no/

 

Studentoppgaver:  https://buildingsmart.no/utdanning/studentoppgaver

 

Internasjonale læreplaner:  https://education.buildingsmart.org/

 

Norske læreplaner:  https://buildingsmart.no/utdanning/laereplaner

 

  

11.2 Side 238 - BA-nettverket    https://ba-nettverket.no/


11.3 Side 238 - Geo-forum Norge            http://geoforum.no/

 

12.1 – side 240 - ISO19650 serien

Fra British Standards Institution, bsi

What is ISO 19650?

https://www.bsigroup.com/en-GB/Building-Information-Modelling-BIM/bim-design-and-construction/iso-19650-BIM/

BIM ISO 19650 Transition 4:32    https://www.youtube.com/watch?v=iRMA2TauyvM

Fra coBUilder, norsk programvareutvikler: Part 2: Information requirements (ISO 19650) 5:10  https://www.youtube.com/watch?v=R3mUiCDI8kA

Fra Standard Norge

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2019/bedre-byggeprosesser-med-nye-internasjonale-standarder-for-bim/

https://www.standard.no/kurs-og-arrangementer/arrangement-standard-norge-og-nek/standard-morgen1/standard-morgen-vi-digitaliserer-byggenaringen

Video av hele arrangementet, ca. 2 timer

https://youtu.be/pWx9Wvl1VjY

Under utvikling i ISO https://www.iso.org/committee/49180/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0

 

12.2 – side 241 Modell Modenhets Indeks (MMI)

https://www.eba.no/globalassets/dokumenter/mmi-utvalget/mmi-modell-modenhets-indeks.pdf

 

 

13.3 – Side 247 – BMC

Programvare

Kommersiell

Autodesk Navisworks Manager:  http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview

Bentley Projectwise Navigator:  http://www.bentley.com/en-US/Products/ProjectWise+Navigator/

dRofus – Nosyko: http://www.nosyko.no

Solibri Model Checker: http://www.solibri.com

Gratis

BIM-viewers:  http://www.ifcwiki.org/index.php/Free_Software

Open source BIMserver:  http://bimserver.org

Tekla BIMsight:  http://www.teklabimsight.com

 

 

13.3 – Side 248 DDS

https://www.dds.no/produkter/dds-cad-viewer/   

https://youtu.be/NQknDnu9Pcc

 

 

13.4 – Side 247 SMC - Solibri Model Checker

https://www.solibri.com/download-solibri-trial?step=1

Instruksjonsvideoer for Solibri Model Checker/

https://youtube/sGbwlRcyI60

https://www.solibri.com/

https://youtu.be/AsWO6fL0qt4

 

Symetri Norge:

www.youtube.com/watch?v=6mwntZr858s

 

NTI AS Norge:

www.youtube.com/watch?v=A2cnqtBwVKI

www.youtube.com/watch?v=g50omclZxG0

 

14.1          Viktige BIM organisasjoner i Norge

14.2          Utenlandske organisasjoner og nettsteder

      STORBRITANIA

             https://www.thenbs.com/ https://www.nationalbimlibrary.com/  (gratis BIM-obj.)

             https://www.thenbs.com/knowledge/bim-levels-explained (info om Level 2, 3)

 

     USA

 • BIMForum                  http://bimforum.org/ USAs avdeling av buildingSMART
 • The National BIM Standard-United States (NBIMS-US)

               https://www.nationalbimstandard.org/

            Veldig bra tidsskrift – mye interessant med faglig god kvalitet.


 14.3           Viktige standarder relatert til BIM

      Norske standarder

      ISO-standarder

 • ISO 19650-1:2018 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles

             https://www.iso.org/standard/68078.html

 • ISO 19650-2:2018 Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling -- Part 2: Delivery phase of assets

             https://www.iso.org/standard/68080.html

 

Tips: Du finner også mye informasjon om ISO19650 fra The British Standards Institution på nettstedet:

            https://www.bsigroup.com/en-GB/Building-Information-Modelling-BIM/bim-design-and-construction/iso-19650_BIM/  

 

 • ISO/DIS 21597-1 [Under development] Information container for data drop (ICDD) --Exchange specification -- Part 1: Container

             https://www.iso.org/standard/74389.html

 • ISO/DIS 21597-2 [Under development] Information container for data drop (ICDD) --Exchange specification -- Part 2: Dynamic semantics

             https://www.iso.org/standard/74390.html

 • ISO 29481-1:2016 (og 2010) Building information models -- Information delivery manual -- Part 1: Methodology and format

             https://www.iso.org/standard/45501.html

 • ISO 29481-2:2012 Building information models -- Information delivery manual --

             Part 2: Interaction framework

             https://www.iso.org/standard/55691.html

 • ISO 12006-2:2015 Building construction -- Organization of information about construction works -- Part 2: Framework for classification

             https://www.iso.org/standard/61753.html

 • ISO 16354:2013 Guidelines for knowledge libraries and object libraries

             https://www.iso.org/standard/56434.html 

 • ISO/TS 12911:2012 Framework for building information modelling (BIM) guidance

             https://www.iso.org/standard/52155.html

 

            Tips! Søk etter BIM på Standard Norge         http://www.standard.no/


14.4          Vitenskapelige publikasjoner om BIM

             http://ascelibrary.org/journal/jccee5

 • Engineering, Construction and Architectural Management (Emerald)

             http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ecam

 • Advanced Engineering Informatics (Elsevier)

            https://www.journals.elsevier.com/advanced-engineering-informatics

 • Advances in Engineering Software (Elsevier)

             https://www.journals.elsevier.com/advances-in-engineering-software