Lærerveiledning

Lærerveiledning


BIM! Program og prosess på 254 sider innholder mye - og bør derfor være ett godt utgangspunkt for BIM relatert opplæring 

Hvordan du gjør dette i egne emner / kurs - står du dermed fritt til å tilpasse selv -> Mulighetene er mange, kanskje for mange....


Veiledning for elever, studenter, fagpersoner og selvstudie:
Boken inneholder en veilledning for eget bruk - slik at du bruker tiden på de tema som er mest relevant for dine intereser, faglig bakgrunn og nivå.

Så ut fra dette, så burde det gå bra å sette igang uten et alt for detaljert opplegg i forkant - og så justere basert på de erfaringer dere får - Learning by doing. Det generelle tipset er:

Legg vekt på løse en faglig oppgave - og så la det være reltativt fritt hvor mye som kreves av ferdigheter i Revit og kunnskaper om BIM prosesser. La de beskrive hvoran dette ville blitt løst "tradisjonelt!  - og så ta inn hvordan man oppfatter at bruk av digialte programmer og prosesser kan bidra til en forskjell på kort og lang sikt

 

Vurderer å bruke BIM! Program og prosess - men trenger litt støtte (enn det generelle rådet ovenfor) - så ta gjerne kontakt med oss på e-post: bim@bimversity,  så vil enten Tor Tollnes fra OsloMet eller Eilif Hjelseth fra NTNU følge opp videre dialog. 

Yrkesskole - byggfaglig utdanning
Tømrer, Elektro, Automasjon, Murer, og alle andre relevante yrkesfag som har behov for BIM baserte løsninger

Universitet og høgskole


Etterutdanning / Bedriftsintern opplæring