Lærerveiledning


BIMversity er et faglig fellesskap for alle som utvikler læremidler - bøker, kompendier, e-læring som andre kan bruke i egen opplæring. Vi tilbyr ikke tradisjonelle kurs, men fokuser på utvikling av løsninger for å skalere utdanning innen BIM til elever i videregådende skole, fagskole, studenter på høskole og universitet , og fagpersoner i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker nærmere samarbeid!


Lærerveiledning


BIM! Program og prosess innholder mye - og bør derfor være ett godt utgangspunkt for BIM relatert opplæring 

Hvordan du gjør dette i egne emner / kurs - står du dermed fritt til å tilpasse selv -> Mulighetene er mange, kanskje for mange....


Veiledning for elever, studenter, fagpersoner og selvstudie:
Boken inneholder en veilledning for eget bruk - slik at du bruker tiden på de tema som er mest relevant for dine intereser, faglig bakgrunn og nivå.

Så ut fra dette, så burde det gå bra å sette igang uten et alt for detaljert opplegg i forkant - og så justere basert på de erfaringer dere får - Learning by doing. Det generelle tipset er:

Legg vekt på løse en faglig oppgave - og så la det være reltativt fritt hvor mye som kreves av ferdigheter i Revit og kunnskaper om BIM prosesser. La de beskrive hvoran dette ville blitt løst "tradisjonelt!  - og så ta inn hvordan man oppfatter at bruk av digialte programmer og prosesser kan bidra til en forskjell på kort og lang sikt

 

Vurderer å bruke BIM! Program og prosess - men trenger litt støtte (enn det generelle rådet ovenfor) - så ta gjerne kontakt med oss på e-post: bim@bimversity,  så vil enten Tor Tollnes fra OsloMet eller Eilif Hjelseth fra NTNU følge opp videre dialog. 

Yrkesskole - byggfaglig utdanning
Tømrer, Elektro, Automasjon, Murer, og alle andre relevante yrkesfag som har behov for BIM baserte løsninger

Universitet og høgskole


Etterutdanning / Bedriftsintern opplæring

 

Innholdsfortegnelse 

Her ser  du hvor vekt (plass) vi har lagt på ulike tema:


Revit 2023

LEKSJON 1 – KOM I GANG PLANLEGG GODE LØSNINGER               14

1.0         Sikker lagring av ditt arbeid         16

Lag mappestruktur          16

Versjonshåndtering         16

1.1 Start Revitprosjekt   17

1.2 Brukergrensesnittet – en oversikt     18

Gjenopprett brukergrensesnittet              19

1.4         Navigèr med musen        21

1.5  HJELP!         22

1.6         Byggtekniske begreper  23

1.7         Planlegg med 3D-skisse av huset              25

Planlegg bygningens hovedstruktur         26

Hensyn å ta når vi lager en romplan        28

Lag romplaner!  29

Sett inn objekter med Component-funksjonen    30

1.8         Skissèr gode løsninger!  30

1.9         Samordne arkitekturen med ventilasjon og bjelker!         32

1.10       Flytt objekter med Move – eller lag kopier           34

1.11       Roter objekter med Rotate         35

1.12       Slette objekter  35

1.13       Akser og nivåer - modellens  referanseplan          36

Sett inn akser    36

Lås fast aksene  37

Lag Nivåer/Levels            37

1.14       Målsett avstander med Dimension          38

1.15       Å velge – eller ikke velge - objekter         39

Velg mange        39

Velg alle              39

Fjern fra utvalget             39

Klikke på flater, lenker og objekter i etasjen under           40

Tredimensjonal visning av utvalg             40


LEKSJON 2 – VEGGER OG GULV  41

2.1         Yttervegger rundt første etasje  43

‘LOCATION LINE’ – en sideveis referanse i veggen            44

ROSA er ofte RETT!         45

Indre struktur – ytre form           46

2.2         Bærevegger og lettvegger           47

Innervegger i Revit          48

2.3         Tilpass huset til 600 – 600 systemet med Align   49

Tilpass 600 – rutenett til prosjektet         50

2.4         Yttervegger i kjelleren    51

Studer modellen i 2D og 3D  - med ulikt nivå av detaljering          52

2.5         Endre høyde på vegger  53

2.6         Bytte veggtype  53

2.7         Bærevegger i bæresjiktene i kjelleren     54

2.8         Kopiere 55

2.9         Kjellergulv           55

Endre form på et gulv    56

2.10       Fundamenter     57

2.11       Inspiser med Section Box            57

2.12       Beskytt huset mot regn!              58

2.13       Gulv i første etasje          59

2.14       Sammenføying vegg - gulv           60

Trekk panelet ned           60

2.15       Teknisk sjakt - installasjonsvegg 61

2.16       Slette objekter  61

Kopier ytterveggene til andre etasje – med nytt navn     62

2.17       Vinduer og dører            63

Vinduer                63

Dører    63


LEKSJON 3   BÆRESYSTEM - RIB FAGMODELL       64

3.1         Opprett RIB-modell – forenklet metode 66

3.2 ARK-modell som arbeidsunderlag – forenklet metode            67

3.3 Søyler           70

3.4         Stålbjelker i bæresjikt     73

3.5         Skjule objekter – midlertidig eller ‘permanent’   75

Skjule midlertidig – mens vi jobber          75

Skjule ‘permanent’          75

PROBLEMER I MODELLERINGEN?             76

Bjelkelag             77

Lag tilpasset visning - punkt 1-3 er gjort ferdig i filen. Start på pkt. 4        77

Lag bjelkelag av tre         78

3.6         Speile objekter  79

Mål avstander   79

3.7         Flere trebjelker  80

Senk bjelkene til riktig nivå i gulvet          83

SAMORDNE GULV OG BJELKER 84

3.8         Kopier mellom prosjekter            85

3.9         Kopier mellom etasjer   86


Leksjon 4   Ventilasjon, Varme og Sanitær    VVS               88

4.1         Tilpass etasjehøyden      90

4.2         Kanaler i etasjeskiller      90

Legg ventilasjonskanalene riktig               92

Tilpasset 3D – visning     93

Ventiler               94

4.3 Vertikale kanaler      95

Akse og Snitt      95

Vertikale kanaler             96

Ventilasjonsaggregat      97

4.4         Varmeanlegg     97

4.5         Sanitæranlegg   98

4.6         Snusirkel for rullestol     98

FINN OBJEKTBIBLIOTEKENE        98

4.7         Rotere objekter 99

4.8         Vertikalt avløpsrør          99

4.9         Nedsenket himling          100


Leksjon 5 – Digital samhandling 102

Arbeid på samme fil       103

5.1  Brukernavn                104

5.2         Opprett sentralfilen – én på hver gruppe              104

5.3         Frigi objektsettene - gå ut av sentralfilen              106

5.4  Logg inn på lokal fil – kritisk viktig!  106

5.5  Å jobbe med Worksharing   107

5.7         FÅ WORKSHARING TIL Å FUNGERE          109

Blokkerte objekter - tilgang til annen bruker        110

Endre Worksharing – fil til vanlig Revitfil              110


Leksjon 6 – Tak, Trapp og Tegninger        112

6.1  Tak 114

Stort takutspring skjermer mot sommersolen     116

4.2         Takbjelker           117

6.3 Trapp            119

6.4         Rampe  121

6.5         Tegningsproduksjon        122

Informasjon om prosjektet          124

Navn på rom      124

Nordpil: Vis plantegningenes orientering              125

Skriv ut tegninger i målestokk    126


Leksjon 7 – Prosjektoppstart       128

Rigg deg opp for samarbeid!       128


Å LYKKES MED DIGITAL  PROSJEKTERINGSPROSESS           129

7.1         Filnavn og mapper          130

Versjonsnummer              130

7.2         Felles nullpunkt 131

7.3         Opprett Worksharing     132

7.4         Grunnleggende samordning – skisser prosjektet               132

7.5         Kartkoordinater – sett huset ut i verden               132

Koordinatsystemer og lokasjoner – SITE 133

Lenk prosjektet inn i terrengmodellen    134

Overfør Kartkoordinater til prosjektfilen               136

Lenk terrenget tilbake inn i prosjektfilen               138

Administrer innlenkede filer       139

7.6         Bruk koordinatsystemene            139

Velg koordinatsystem med Site 139

Kartkoordinatene i prosjektfilen               140

Sanne høyder og rotasjon i IFC Koordinering       141

7.7         Reparer koordinatsystemet og samhandlingen   142

7.8         Solanalyse          143

Solens lys og skygge gjennom året          144

7.7  Riggplanlegging i 3D              145

7.8 Tilpass tomten          145


Leksjon

8.18.1         3D Bjelkelag       149

8.2         Veranda på søyler           154

8.3         Rekkverk             155

8.4         Lag dine egne gulv- og veggtyper             155

Endre lagoppbyggingen 156

Endre materialer             158

8.5         Solskjerming og solfangere         159


Tastatursnarveier            160

Stikkordliste       161

               


BIM PROSESS

BIM - kort oppsummert 167

Forkortelser og begreper             169

Hvorfor skrive om BIM? 171

Hvem er boken laget for?            172

Hvorfor bruke tid på denne boken?         172

En bok du bruker – ikke bare leser           173


1             Ditt utgangspunkt – din utvikling!            174

1.1         Oppgave: Hva er din oppfatning av bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE-næringen)?         174

1.2         Oppgave: Hva er din oppfatning av digitalisering av  bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen?       174

1.3         Oppgave: Kartlegg din kompetanseutvikling         174


2             Eksempler på BIM-løsninger       175

2.1         Hva er en BIM-løsning i praksis  175

2.1.1      Kjøkkenplanleggeren til IKEA er en BIM-løsning!               175

2.1.2      En komplett løsning for å bestille og produsere en takstol            176

2.1.3      BIM på byggeplass i BIM-kiosken             177

2.1.4      Digital byggevarehandel              178

2.1.5      Gi Revit ekstra kraft med ‘Dynamo’         179

2.2         Begynn med målet i sikte!           180

2.3         BIM-programvare            181

2.3.1      Studentversjoner             181

2.3.2      IFC-sertifisert programvare         181

2.3.3      Norske programvareutviklere     182

2.3.4      Utenlandske programvareutviklere          183

2.4         Øvinger 184


3             Hva er BIM - informasjonsledelse?           187

3.1         Å lære BIM -  ikke det samme som å lære programvare  187

3.2            BygningsModell              BygningsInformasjonsModell   187

3.3         Dynamisk forståelse av BIM        188

3.4         5-trinnsmodell for informasjonsutnyttelse (Hjelseth)       189

3.5         Øvinger 190


4             Bruk BIM for å lære BYGG!          191

4.1         BIM = strukturert bygg informasjon = Fakta        191

4.2         Hva bestemmer «Din BIM-praksis»?        193

4.3         Ulike typer BIM-kompetanse      194

4.4         Integrated design and delivery solutions (IDDS)  195

4.5         Øvinger 197


5             Hva betyr økt digitalisering og bruk av BIM for BAE-næringen?   199

5.1         Hva betyr økt digitalisering og bruk av BIM?       199

5.2         Stor næring med stort behov for digitalisering    199

5.3         Bedre informasjon er viktig         201

5.4         BIM og BIM-praksis  – hva du ser, og hva du kan gjøre    202

5.5         Digitalt veikart – heldigitalisert byggeprosess innen 2025             203

5.5.1      Produkter: Digital byggeplass + Digital tvilling     203

5.6         Byggevareforordning      205

5.7         Stegnormen – 8 steg i en bygnings livssyklus      206

5.9         Øvinger 208

6             Informasjon i BIM – øving i Revit              209

6.1         Byggfaglig informasjon i Revit    209

6.2         Eksportere modell fra Revit til IFC           211

6.3         BIM – objektbiblioteker 213

6.4         Øvinger 214


7             BuildingSMART åpenBIM-prosess             215

                åpenBIM                                              lukketBIM     215

7.1         buildingSMART standardene       216

7.1.1      buildingSMART Datamodell (bSDM) Samhandling uavhengig av programvare      217

7.1.2      buildingSMART Dataordbok (bSDD)         218

7.1.3      buildingSMART Prosess; informasjonsleveranser               219


8             Virtual Design and Construction – VDC   221

8.1         VDC - Beste BIM-praksis  satt i system    221

8.1.1      VDC er et rammeverk     221

8.1.2      Definisjoner av VDC        222

8.1.3      Veien frem mot VDC      222

8.2         De fem elementene i VDC rammeverket               223

8.3         BygningsInformasjonsModellering (BIM)              224

8.4         Prosess- og produksjonsledelse (PPM)    224

8.5         Samprosjektering - (ICE)              227

8.5.1      ICE-møter = løsningsbaserte samhandlingsmøter              227

8.5.2      «Big Room» for mer effektive prosjektmøter       228

8.5.3      Fordeler ved å gjennomføre møter etter ICE-konseptet  229

8.5.4      Sammenheng mellom arbeidsoppgaver 230

8.5.5      Hvor vellykket var møtet / prosjektet?    231

8.6         Måloppnåelse    232

8.7         Målstyring (metrics)       232

8.8         Lær mer om VDC             234

8.9         Øvinger 235


9             Forbedre samarbeidet - med prosesskart             237

9.1         Vis sammenhengen mellom arbeidsoppgavene  237

9.2         Informasjonsleveranser av fakta (‘data drop’)     239

9.3         Programvare og kurs for prosesskart       240

9.4         Øvinger 241


10          BIM gjennomføringsplan – BEP  243

10.1       Hva er en BIM gjennomføringsplan?        243

10.2       Predefinert versus Prosessdefinert BEP 243

10.3       Eksempler på BIM gjennomføringsplaner              244

10.4       Valg av rammeverk  for å utvikle din egen BEP   245

10.5       Øvinger 246


11          buildingSMART og andre organisasjoner for BIM              247

11.1       buildingSMART Internasjonalt, og i Norge            247

11.2       BA-nettverket    248

11.3       Geo-forum Norge           248


12          Krav til informasjonsleveranser  249

12.1       NS-EN-ISO19650-serien 249

12.2       Modell Modenhets Indeks (MMI)             251

12.3       IDM standarden               252


13          BIM - basert modellsjekking BMC            253

13.1       Hvorfor trenger vi BMC?              253

13.2       Prinsipper og praksis for BMC    254

13.2.1   De tre delene i BMC       254

13.2.2   Logikken i BMC 255

13.2.3   Automatisk modellsjekking i praksis        256

13.3       Programvare for BMC, og visning av IFC-filer      257

13.4         Kort intro til Solibri Model hecker / Solibri Office           258

13.5       Øvinger 260


14          Oppdatert på BIM!         261

14.1       Viktige BIM organisasjoner i Norge         261

14.2       Utenlandske organisasjoner og nettsteder           261

14.3       Standarder relatert til BIM          262

14.4       Vitenskapelige publikasjoner om BIM     263

14.5       Øvinger 263


15          bimversity.com for videre læring!            264