Bestill BIM-boka

Bestill BIM! program og prosessboken


Er du student ved OsloMet eller NTNU, så anbefaler vi at du kjøper boksen på campus.
Du finner mer på Canvas for BYFE2010 (OsloMet) eller Blackboard for TBA4420 (NTNU)Boken tilsendt i posten koster
kr. 495,- inkludert frakt og forsendelse.
Du betaler med vedlagt faktura


Boken sendes kun til bestillere med "seriøs" e-post adresse og leveringsadresse - dvs. vi må lett kunne identisere at du er rett bestiller


Ta kontakt ved større antall


 
 
 
 
 
 
 
 

Bokens 2 seksjoner:


Seksjon om REVIT - steg for steg innføring i Revit 2020

Leksjon 1 – Kom i gang planlegg gode løsninger  .. 10

Leksjon 2 – Vegger og gulv  ............................................ 36

Leksjon 3 – Bæresystemer  ............................................ 58

Leksjon 4 –  Ventilasjon, Varme og Sanitær–VVS . 78

Leksjon 5 – Digital samhandling  ................................. 92

Leksjon 6 – Tak, Trapp og Tegninger  ....................... 102

Leksjon 7 – Prosjektoppstart ..................................... 118

Tastatursnarveier ............................................................ 150

Stikkordliste ...................................................................... 151

 

Seksjon om BygningsInformasjonsModellering

og informasjonsledelse

BIM – kort oppsummert  .............................................. 157

Hvorfor skrive om BIM?  ..............................................  161

1 Ditt utgangspunkt – din utvikling!  ......................  164

2 Eksempler på BIM-løsninger  .................................  165

3 Hva er BIM – informasjonsledelse?  ....................  177

4 Bruk BIM for å lære BYGG!  ...................................  181

5 Hva betyr økt digitalisering og bruk av BIM?  .. 189

6 Informasjon i BIM – øving i Revit  ........................  199

7 buildingSMART åpenBIM-prosess  .....................  205

8 Virtual Design and Construkction – VDC  ........  211

9 Forbedre samarbeidet – med prosesskart  ......  227

10 BIM gjennomføringsplan – BEP  ........................  233

11 buildingSMART og andre organisasjoner  .....  237

12 Krav til informasjonsleveranser  ........................  239

13 BIM-basert modellsjekking (BMC) ...................  243

14 Oppdatert på BIM  ...................................................  251

15 bimversity.com for videre læring!  ....................  254


BIM – Program og prosess, med innføring i Revit 2020

254 sider. Utgitt av iBIM as, ISBN 978-82-691753-0-1