Bærekraft og Digitalisering - fra Følelser til Fakta

Oslo, Tirsdag 9. mai kl 10:00 – 15:30

 

 

https://bimversity.com/oslo9mai23/konferanseprogram.htm           Oppdatert 4 mai 2023, endringer kan forekomme

 

 

Fokus:            Når forsking møter praksis – verdiverksted for fremtidige prosjekter

 

Arrangør:            NTNU/Green 2050, OsloMet, NMBU og BIM verdi

 

Sponsorer:          Cobuilder og Byggtjeneste  (andre er velkomne)

 

Sted:                  OsloMet, Rom P-254 i Pilestredet 35, inngang fra Holbergsplass

 

Påmelding:         https://nettskjema.no/a/334539 innen mandag 8. mai

 

Deltakeravgift:    kr. 1.750,- Ansatte i org. som presenterer betaler kr. 950,- Faktura sendes ut i etterkant  

 

Presentasjoner:

 

EPD-Norge, Håkon HauanVerdensnyhet: Standardisert maskinlesbar kommunikasjon av EPD/ Miljødata for

           byggevarer gjennom hele verdikjeden – utviklet iht. ISO 22057:2022 – EPD for BIM standarden

 

NTNU, Eilif Hjelseth – et kritisk blitt på utviklingen av løsninger som kombinerer BIM og bærekraft, og

           forslag til hvordan næring og forskning kan samarbeide på en konstruktiv måte

 

Statsbygg, Cathrine Mørch – innovasjon og hvorfor vi må innovere for fremtidens krav og muligheter
           – Er du klar når dagens ønsker blir til etterprøvbare krav

 

Byggtjeneste, Bjørn Lindebrekke – hvordan digital teknologi sørger for sømløs dataflyt gjennom alle ledd i hele næringen

 

Cobuilder, Espen Schulze – hvordan bygge bro mellom modell- og produktbaserte arbeidsflyter for faktabasert
           dokumentasjon og vurdering av bærekraft, sirkularitet og ESG-krav

 

NMBU, Gabrielle Bergh – behovet for økt kompetanse for faktabaserte vurderinger i hele bygget livssyklus

 

NTNU, Anders Rekve – snakker om hvordan vår forståelse av digitalisering påvirker våre handlinger

 

Mott MacDonald/NTNU, Sujesh Sujan – presenterer erfaringer fra UK + tips for videre arbeid

 

BIM verdi, Bård Krogshus – betydningen av samarbeid mellom krevende brukere og innovative leverandører
           og virkemiddelapparatet som forløsende ressurs

 

Forskningsrådet, Oddvar Grim – Informasjon om måter å finansiere innovative prosjekter mellom næring og universiteter

 

 

I tillegg legger vi opp til en liten workshop om “Fremtidige prosjekter”

Hvordan kan vi sammen ta dette videre. Gruppebasert diskusjon med presentasjon av fremtidige prosjekter for å bygge bro mellom digitalisering og bærekraft.

 

 

Kunnskapspakke

Alle deltakere mottar et digitalt hefte med 12 artikler fra ECPPM 2022-konferansen. Oversikt over relevante kilder for mer informasjon om samspillet mellom digitalisering og bærekraft. Oversikt over deltaker. Invitasjoner til fremtidige prosjekter.

 

For mer info, kontakt Eilif Hjelseth på e-post: eilif.hjelseth@ntnu.no   Mobil 952 66 100

 

Program

Start tid

Varighet

Tema

Personer

09:30

00:30

Registrering

 

10:00

00:05

Åpning

Arrangementsgruppa

10:05

00:15

NTNU

Eilif Hjelseth

10:20

00:30

Forskningsrådet

Oddvar Grim

10:50

00:25

EPD-Norge

Håkon Hauan

11:15

00:30

Lunsj

 

11:45

00:25

Byggtjeneste

Bjørn Lindebrekke

12:10

00:25

Cobuilder

Espen Schulze

12:35

00:15

BIM Verdi

Bård Krogshus

12:50

00:15

Kort pause

 

13:05

00:25

Statsbygg

Cathrine Mørch

13:30

00:20

Mott MacDonald/NTNU

Sujesh F. Sujan

13:50

00:10

NTNU

Anders Rekve

14:00

00:10

NMBU

Gabrielle Bergh

14:10

00:10

Kort pause - Klargjøring for gruppearbeid

 

14:20

00:05

Workshop - Introduksjon

Alle

14:25

00:25

Workshop - Gruppearbeid

Alle

14:50

00:25

Workshop - Presentasjoner

Alle - ledes av Eilif

15:15

00:15

Oppsummering

Arrangementsgruppa

15:30

00:00

Avslutning

 

 

 

 

Arrangører:                                                                                        Sponsorer:

 logo green 2050         Logo, company name

Description automatically generated    Logo, company name

Description automatically generated