Bestill BIM-boka
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestill BIM! program og prosessboken


Boken tilsendt i posten koster
kr. 550,- inkludert frakt og forsendelse.
Du betaler med vedlagt faktura


Boken sendes kun til bestillere med "seriøs" e-post adresse og leveringsadresse - dvs. vi må lett kunne e dentisere at du er rett bestiller


Ved bestilling av 10 bøker eller mer 
er det gratis frakt.


Bokens 2 seksjoner:


Seksjon om REVIT - steg for steg innføring i Revit 2020

Leksjon 1 – Kom i gang planlegg gode løsninger  .. 10

Leksjon 2 – Vegger og gulv  ............................................ 36

Leksjon 3 – Bæresystemer  ............................................ 58

Leksjon 4 –  Ventilasjon, Varme og Sanitær–VVS . 78

Leksjon 5 – Digital samhandling  ................................. 92

Leksjon 6 – Tak, Trapp og Tegninger  ....................... 102

Leksjon 7 – Prosjektoppstart ..................................... 118

Tastatursnarveier ............................................................ 150

Stikkordliste ...................................................................... 151

 

Seksjon om BygningsInformasjonsModellering

og informasjonsledelse

BIM – kort oppsummert  .............................................. 157

Hvorfor skrive om BIM?  ..............................................  161

1 Ditt utgangspunkt – din utvikling!  ......................  164

2 Eksempler på BIM-løsninger  .................................  165

3 Hva er BIM – informasjonsledelse?  ....................  177

4 Bruk BIM for å lære BYGG!  ...................................  181

5 Hva betyr økt digitalisering og bruk av BIM?  .. 189

6 Informasjon i BIM – øving i Revit  ........................  199

7 buildingSMART åpenBIM-prosess  .....................  205

8 Virtual Design and Construkction – VDC  ........  211

9 Forbedre samarbeidet – med prosesskart  ......  227

10 BIM gjennomføringsplan – BEP  ........................  233

11 buildingSMART og andre organisasjoner  .....  237

12 Krav til informasjonsleveranser  ........................  239

13 BIM-basert modellsjekking (BMC) ...................  243

14 Oppdatert på BIM  ...................................................  251

15 bimversity.com for videre læring!  ....................  254


BIM – Program og prosess, med innføring i Revit 2020

254 sider. Utgitt av iBIM as, ISBN 978-82-691753-0-1